Høyre har sammen med de borgerlige samarbeidspartiene siden 2013 prioritert Flatvalveien i sine forslag til Fylkesveiplan. I 2013 var også det eneste året vi fikk til en  tverrpolitisk innstilling  fra Samferdselskomiteen til Fylkestinget. I 2014 prioriterte vi på nytt Flatvalveien, men uten at Ap og det rødgrønnegule flertallet nevnte Flatvalveien med ords nevnelse i sitt forslag. I 2015 gjentok vi forslaget om at Flatvalveien skulle prioriteres i planperioden (2016 – 2020), etter ferdigstilling av planer. For Høyre var det viktig at veien ble bygd raskt. Høyre så ikke hensikten med at kommunen skulle ta utgifter med forskuttering da fylkeskommunen like gjerne kunne låne disse pengene med en gang i istedenfor å vente med låneopptakene i 10 år.

Først med Høyre/FrP-regjeringen har det blitt gitt ekstra midler til «opprusting og fornying av fylkesvegene». For 2017 er det fra regjeringen foreslått 1420 millioner, som er 200 millioner mer enn bevilget for 2016. Dette er midler som kommer i tillegg til de ordinære midler til fylkesveier. I tillegg har Høyre-/Frp-regjeringen sammen med Krf og Venstre videreført ordningen med rentefrie lån til investeringer, som de rødgrønne foreslo å avvikle. Det er også verdt å nevne at dagens regjering har økt bevilgningen til samferdsel med 30 % i sine statsbudsjett.

Under Ap og de rødgrønnegule sitt styre i Sør-Trøndelag Fylkeskommune har hullene i veiene bare blitt flere og større. Forfallet har økt med over 100 millioner i året. Ap og de rødgrønne har flyttet penger fra vedlikehold av fylkesveier til å finansiere store merforbruk i kollektivtrafikken etter hodeløse vedtak som styring for AtB. En av de store skillelinjene mellom Høyre og de andre borgerlige partiene i Fylkestinget og de rødgrønnegule ledet av Ap, er nettopp bruk av penger til samferdsel og fylkesveier. Derfor er det bare trist og leit at Ap sin gruppeleder i Fylkestinget ser helt bort fra realiteten og historien i saken. Det er så mye lettere å skylde på andre enn å brette opp ermene og prøve å gjøre noe selv. Fra Høyre sin side kan vi love folket på Frøya at vi fortsatt skal være en pådriver og vaktbikkje for Fv 716 Flatvalveien. Det handler om politisk vilje til å prioritere vei generelt og Flatvalveien spesielt, istedenfor å skylde på regjeringen som et forsøk på å skjule sin egen unnfallenhet.

Torhild Aarbergsbotten

Stortings- og fylkestingsrepresentant, Høyre