GODT  VALG!

Som ordfører og leder av valgstyret er jeg selvsagt opptatt av at så mange som mulig benytter sin stemmerett. Valgdeltakelsen på Frøya har vært for dårlig de siste valgene. Derfor har også valgstyret tatt grep for at flere skal komme til valgurnene, både gjennom bedre tilrettelegging av forhåndsstemmegivingen og av oppsøkende virksomhet. Jeg antar de aller fleste nå har gjort seg opp en formening om hvilket parti som skal få deres stemme.

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet stått sterkt på Frøya. Ved siste kommunevalg nådde vi nesten 50 %, noe som var en voldsom tillitserklæring til både Arbeiderpartiet og meg som ordfører. Vi har også hatt bred tilslutning i stortingsvalgene, der oppslutningen har ligget på omkring 40 %. Vi håper på stor tilslutning også ved dette stortingsvalget! Og hvorfor mener jeg det?

I denne valgkampen har det vært mye fokus på skatt. Arbeiderpartiet innser at en skatteøkning må til for at gode skole- og pleie/helsetilbud skal ivaretas. Det er i kommunene dette arbeidet foregår, og vi forventer derfor en styrking av kommuneøkonomien om det blir rødgrønn regjering med Jonas Støre ved roret. Løftet om 3000 nye lærerstillinger er som musikk i ørene!

Nåværende regjering lover fortsatt skattereduksjon. Samtidig så kan de ikke fortsette den høye bruken av oljefonds-milliarder. De kommer derfor til å få alvorlige utfordringer om de også skal legge statsbudsjettene for 4 nye år. Og en trenger ikke være spåmann for å se at det kan gå ut over kommuneøkonomien!

Og så er det viktig å få sagt: Arbeiderpartiets varslede skatteøkning berører ikke de med inntekt under 600.000, og det berører i liten grad de mellom 600.000 og 1 mill. Faktisk vil 3 av 4 ikke få økt skatt. Men det gir 15 milliarder i statskassa!

Så er det viktig for meg som ordfører på Frøya å få sagt: Vår statsministerkandidat har gått sterkt ut med at han vil ha stor fokus på HAVROMMET. Så sterkt at han vil være havroms-minister i tillegg til statsminister! Og med mandagens fokus på havmerda fikk hele Norge se at Frøya og vår region går foran i videre utvikling av og i havrommet. Og da tenkes også tradisjonelt fiske, dyrking av tare m.m. Og for å si det rett ut: Med dette som utgangspunkt  vil det  være en drømmesituasjon for Frøya og meg som ordfører å samarbeide med en rødgrønn regjering med Jonas ved roret.

Nok en gang: Hegn om demokratiet! Bruk stemmeretten din!

Godt valg!

Berit Flåmo