Høyres Aarbergsbotten taler lenge og vel om vindkraft men omgår fullstendig det vi må snakke om: nemlig at det ikke finnes noen grønn kapitalisme. Rødt anerkjenner alvoret i klimaendringene og vil at Norge skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med FNs anbefalinger. Kuttene skal tas innenlands og partiet vil avvikle kvotehandelen som klimatiltak.

Men Høyre vil ikke snakke om den verdensøkonomiske systemsvikten: FNs tusenårsmål nummer én er å bekjempe fattigdom. Problemet er det økonomiske klimaet som påvirker økologien - og gir faktiske klimaendringer. Verdens fattige har ikke bil. De har ikke mat. De bor i slum. De vil – om muligheten byr seg i det hele tatt velge den billigste løsningen for å få lys i hus, varme i brakka og sjøl om det går på kull eller olje tar de toget inn til byen. Fattigdom og kapitalisme er ikke miljøvennlig, for å si det enkelt.

Uansett hvor nasjonale og internasjonale samfunnsøkonomer plasserer fattigdomsgrensen på dollarskalaen: Verdens fattige er i flertall. Og fattige folk velger den rimeligste energivarianten. Løsningen er ikke alene å kjøpe oss miljøsamvittighet, det er å endre fattigdomsproblemet. Endre at én prosent eier mer enn resten av oss andre. Løser vi dette løser vi alt. Da må de rike landene stille seg solidariske med de fattige, og for å si det fryktelig enkelt; hadde vi brukt bistandsbudsjettet utelukkende på å sikre India og fattigfolk sør for Sahara solcellepaneler så hadde vi gjort et grovarbeide uten like: folk hadde hatt strøm. Men det hadde kanskje gått ut over norske energi-interesser?

Aktiv næringspolitikk må brukes for å skape flere arbeidsplasser innen grønn industri og fornybare næringer. Den fornybare vannkrafta skal sikre og videreutvikle kraftforedlende industri, og vi sier derfor nei til bygging av kraftkabler til utlandet.  Partiet vil sikre arbeidsplasser i Norge og ha en nasjonal satsing på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi, kraftforedlende industri og framtidsretta matproduksjon. Det er også like viktig å effektivisere strømbruken som å kutte oljeproduksjon og bygge mer fornybart. Derfor vil Rødt ha topris system på strøm, ja rett og slett som den gamle vippemåleren på kjøkken. Stem rett, stem Rødt.

Odd Christian Hagen, Rødt-politiker

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger