-Betenkelig og beklagelig at dette er ulovlig fravær