Det var under Karrieredagene ved Høyskolene i Sør-Trøndelag (HiST) at hitterværingene viste seg fram for å informere om mulighetene her ute.

-Vi ønsker å rekruttere sykepleiere, sier Anne Strøm, sier enhetsleder i hjemmetjenestene i Hitra kommune. Til " Kysten er klar" forteller hun at kommunen trenger sykepleiere både i tjenesten for funksjonshemmede, sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Karrieredagene er i regi av Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet i Kysten er Klar. Prosjektet skal være til hjelp for aktører i distriktet i Sør-Trøndelag, som vil bli flinkere til å rekruttere og beholde nye innbyggere i distriktet. Målet er at flere skal jobbe mer helhetlig for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse.

Les mer på www.verktoykassa.net

Kysten er Klar

Kysten er klar er et samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner på trøndelagskysten.

Ambisjonen er å være den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har.

- Vi er sterkere sammen enn hver for oss og våre tre hovedsatsningsområderer:

  • Omdømmebygging og gode bolysttiltak.

  • Kompetanseutvikling.

  • Helhetlig arealforvaltning.

- Vi arbeider for at så mange som mulig skal få innblikk i hvilke muligheter trøndelagskysten representerer, både for innbyggere, tilflyttere, etablerere, investorer og andre grupper, forteller Kysten er Klar.