Lions Røde Fjær er en av Norges mest tradisjonsrike innsamlingsaksjoner. Aksjonen ble startet i 1966 og finner sted ca. hvert 5. år.

På Hitra ble innsamlingen arrangert i dag, søndag , og elevene i 10. klasse ved Fillan skole har på vegne av Lions Club Hitra gått fra dør til dør i 25 roder for å samle penger til årets prosjekt som har navnet MITT VALG.

Under mottoet "det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" jobbes det i skoler og barnehager med programmet Mitt valg.

Kommuner over hele landet vil få muligheten til å ta i bruk programmet, flere tusen ansatte i barnehager og på skoler skal skoleres, og flere titalls tusen barn og unge skal få muligheten til å delta.

Dette er et landsomfattende barne- og ungdomsprosjektet som blant annet forebygger mobbing og rusmisbruk. Målet er å samle inn minimum 30 millioner kroner, og det er Lionsklubbene i Norge som gjennomfører aksjonen på frivillig basis.

Hitra gjorde sin del av jobben og 37.554 kroner lå på bøssene da 10.klasssinger og Lions-medlemmer leverte dem til opptelling på Sparebanken Hemne i ettermiddag.

- Vi har dekket hele Hitra, til og med Helgebostad, og i tillegg også Hemnskjela og Sundlandet, forteller ansvarlig for aksjonen på Hitra, Karl Petter Nyvold.

Han, og de andre bøssebærerne vi snakker med, sier at de ble godt møtt og at stort sett alle gav penger når de fikk søndagsbesøk.

- Men det er jo mange som ikke har kontanter i dag da.

Det er imidlertid ikke lenger noen unnskyldning ettersom Lions har skaffet seg givertelefon og det finnes kontonummer til innsetting.

I tillegg til pengene på bøssene, har Lions Club Hitra fått inn 84.000 på en bedriftsstafett og 10.000 kroner på loppemarked og lakselotteri. Penger som kommer inn på givertelefonen og konto blir ikke oppdelt hvor de kommer fra, men Nyvold anslår minst 140.000 kroner som Hitras bidrag. Det er han og de andre medlemmene godt fornøyd med.

- Ja det er bra, vi er godt fornøyd.

[M1]

Fakta MITT VALG

MITT VALG er et holdningsskapende og forebyggende undervisningsopplegg som bygger sosial kompetanse hos barn og unge. Programmet setter barn og unge i stand til å takle hverdagen gjennom fokus på kommunikasjon, selvtillit og sosiale ferdigheter som å bygge relasjoner, ta ansvar, se konsekvenser og ta hensyn. Programmet fokuserer spesielt på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep.

MITT VALG er skreddersydd for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. Programmet er utviklet av pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet.

Hittil har over 40 000 lærere gått på MITT VALG-kurs, og over 600 000 barn og unge har deltatt i MITT VALG. Ingen tilsvarende tiltak kan vise til så høy aktivitet, og forskning, blant annet i regi av Utdanningsdirektoratet, har dokumentert undervisningsprogrammets positive effekt.