Hitra turlag valgte Ulvøystien som helgas utflukt. En fantastisk reise i værslitt kystnatur med Frohavet helt innpå skotuppene noen steder.

Utenfor Ulvøya ligger kjente «feskbreidda» som….Långbakken, Janstø, Nordbakken, Lornshåle, Haltlabreidden, Nyskaillen, Søla, Glæfsn, Ytter Nygroinn, Nord Nybreidden, Kjeilla, Bråssenfjellet, Eidden, Svessbakken og mang fleir…livsgrunnlaget for mange kystfolk opp gjennom tidene.

En frisk vestavind rusket i kropp og hår på vei vestover forbi Krabbholmen og det var godt å finne ly under helleren for kaffe og en matbit. Enda en flott tur i regi av turlaget, neste er Kvamslifjellet så det er bare å glede seg.

Hilsen Hitra Turlag