Audun Klev var daglig leder i Coop Hamarvik, og den som lanserte planene for nytt butikksenter på Hammarvolden på Hammarvika.

Dette er min umiddelbare reaksjon på den flotte reportasjen om de nye butikkene som skal åpne på Hammarvolden.

Dette blir et løft både for Hammarvik, Frøya og regionen - og min spådom er at dette "senteret" vil få enda større betydning etter hvert som årene går.  Sentralt plassert i forhold til bebyggelse og trafikk, god tilgjengelighet og stor parkering.  Enkelt og greit for kundene.

Etter som jeg var med i prosjektets begynnelse har jeg gjort meg noen betraktninger om hvordan prosjektet nå har kommet i mål.

Nye butikkarealer ble drøftet flere ganger i styret, og vi tok fram kart for å se på mulig ny beliggenhet.

Arealet på Hammarvolden pekte seg nokså tidlig ut som det mest interessante.

Arealet var eid av flere grunneiere, og jeg måtte prøve å skaffe meg en oversikt.

Jeg husker godt en flott sommerdag i 2016.

Da tok jeg turen til Arne Hammervold. Jeg lanserte tankene fra Coop Hamarvik, og vi ble sittende og prate både om historie og framtidige muligheter.

Arne ga meg en liste over de aktuelle grunneierne, og da var det bare å starte arbeidet med å komme i kjøpeposisjon.

Det var interessant å registrere den positiviteten jeg ble møtt med hos samtlige.

Og det mest interessante var at flere av grunneierne var mest opptatt av at de kunne være med å bidra til å utvikle lokalsamfunnet, gjennom å få et framtidsrettet handelssenter i dette området.

Flere av de brukte uttrykket: "Å bygge samfunn!

Etter hvert kom tegninger på plass, grunnundersøkelser ble gjort, og arbeidet mot det offentlige gikk stort sett greit.  Selv om det ble stilt noen betingelser vi ikke hadde sett for oss, ble vi i det store og hele møtt med en positiv innstilling.

Coop Hamarvik SA innledet tidlig et samarbeid med Coop Nordvest SA, som skulle stå som byggherre, mens vi skulle bli leietakere.

I stedet ble det en tidlig fusjon mellom selskapene, og det var nok det beste både for prosjektet og Coop Hamarvik.

I tillegg til grunneierne vil jeg trekke fram Terje Svendsen og Andreas Kvingedal som solide støttespillere i arbeidet med å drive fram prosjektet.

I likhet med mange frøyværinger vil det selvfølgelig også for meg være et stort øyeblikk å se snoren bli klippet torsdag 3. mars.

Mye mer kunne sikkert vært skrevet omkring unnfangelsen av handelssenteret, men dette er mitt umiddelbare bidrag inspirert av artikkelen jeg las på nettet.