Det er med undring, og kanskje flere med meg som kjører FV.714 ut til Fillan å registrerer at store deler av vei strekket fra Neverlia og ut til Skaget /Fillan begynner å gå i oppløsning.

Og med kjørespor som kan medvirke til utrygg kjøring!

Errindrer at dette veistrekket fikk nytt asfaltdekket ikke for lenge siden, kanskje  det var i 2020/21! Håper ikke at flere av de nyasfalterte veiene begynner å få slikt forfall!

Er det veisaltingen som kan være årsaken til dette!!!

Per Ervik - Hitra PP