Gjenåpning av lensmannskontor er ikke viktig for trønder-ordførere