Trafikksikkerhetsplan Hitra Kommune

Trafikksikkerhetsplanen for Hitra kommune ligger nå ute på høring. Det er nå viktig at alle som har forslag til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde, eller andre steder på Hitra bruker denne muligheten til å komme med forslag/innspill nå i høringsperioden.

Dette kan være privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv eller andre som ønsker å påvirke trafikksikkerhetsarbeidet. Det er nå plana utarbeides for denne perioden, så det er viktig å komme med innspill til tiltak du/dere brenner for.

Alle innkomne innspill vil bli vurdert i det videre arbeidet med planen. Send dine forslag store eller små til Hitra kommune nå i høringsperioden som varer fram til 15. februar.

Plana kan finnes på Hitra Kommunes hjemmeside

Mad hilsen

John Lernes, leder Trafikksikkerhetsutvalget