Tidligere Snillfjord-ordfører Kåre Berdal døde 11.juni 87 år gammel.

Begravelse fra Snillfjord kirke 23.juni.

En velfylt kirke av familie, slekt og venner med mye bygdefolk.

Som tidligere ordfører-kollega fikk jeg anledning til å si noen MINNEORD.

Som ordførera i nabokommuner over så mange år, ble vi godt kjent med hverandre.

Sjøl om vi representerte forskjellige parti, var det aldri noe hinder for et godt samarbeid, om saker som var viktige for innbyggerne, for næringslivet og for FRAMTIDSMULIGHEITA i regionen.

Og den store saken da var sjølsagt Fastlandsforbindelsen,som ville bety så mye både for Snillfjord Hitra og Frøya.

Jeg minnes med stor glede FASTLANDSSTAFETTEN fra Frøya til Stortinget, og ikke minst da Kong Harald åpnet Hitratunnelen 8.desember 1994.

Det ble da åpningsseremonier på både Sandstad og ved tunnelåpningen på

Hemnskjela - det siste mye takket være Kåre Berdal.

Og Kåre var tilstede da det ble markert 25-årsjubileum for Hitratunnelen.

Ordfører-kollega Kåre Berdal var en hedersmann, ærlig, rolig og saklig og på alle vis grei å ha med å gjøre.

Jeg synes det var godt å få være til stede i kirka, og også få lov å lyse fred over hans gode minne.

Egil Hestnes