På holmen i Lervågen er det hver sommer et yrende fugleliv. Blant de årlige beboerne finner vi flere rødlistede fuglearter, blant annet makrellternen og tjelden. Men i år får ikke fuglene fred til å legge eggene sine og nyte sommeren i Lervågen i Fillan, for her har noen vært og forsøplet med svære barkvister utover hele holmen…

Håper vedkommende rydder opp etter seg!

Frustrert turgåer