Kommunedirektøren velger å ikke ha kommentarer til innholdet i dette leserinnlegget ut over det jeg allerede har hatt av dialog rundt temaet dagligvarehandel samt utvikling av Fillan sentrum, da med formannskap og kommunestyre. Jeg legger ved protokoll fra formannskapets møte den 15. mai, hvor spørsmål rundt møte med aktører ble besvart. Jeg opplevde politisk aksept og tilslutning for dette. Kommunedirektøren forventer at aktører som uttaler seg er etterrettelig i sine uttalelser og holder egne valgte sannheter for seg selv.

Lasse Høyem og KI har valgt å avstå fra å svare på innlegget, ettersom det er Hitra kommune som er adressert, men skriver det ikke er utenkelig at de vil kommentere innholdet på et senere tidspunkt.