Hva er allehelgensdag?

Den første helgen i november markeres hvert år allehelgensdag, ofte med kirkegårder fulle av fakler og lys. Rundt samme tid er det også halloween-feiring. Hva har knask, knep og utkledning med allehelgensdag å gjøre? Og handler det bare om helgener – hva med alle oss andre?

Kanskje så du en speilvendt helgen på badet i morges. I luthersk tro er det avgjørende at ingen kvalifiserer seg til helgentittel ved å være en troshelt på den ene eller andre måten. Tvert imot.

Jesus sier at det er de som lever i fattigdom, sorg, ydmykhet og lengsel etter rettferdighet og fred som er helgener.

Allehelgensdag er en dag for sorg og tomhet, men også en dag med rom for minner og takknemlighet. I Kirkens tradisjon er det også en dag for håp. I Bibelen finner du uttrykk for alle disse ulike stemningene og sidene ved allehelgensdag.

Når vi er ved graven til et menneske som var kjært for oss , da skjer det mye i vårt tanke og følelsesliv.

Savnet kan være veldig sterkt lenge etter begravelsen. Det forteller mye om det menneske som ikke er blant oss lenger. Ikke minst at det har satt dype merke i oss. Men etter som årene går fylles vi mer og mer med takknemlighet for det som den avdøde betydde for oss og de gode merkene som er satt i oss.

Havet av lys på  kirkegårdene forteller oss at vi har ikke glemt de som var kjære for oss. De lever i våre tanker og følelser. Allehelgens dag minner oss også om håpet som er gitt  som en gave til alle mennesker. Jesu liv på jorden vår ga oss dette håpet. Gaven er gitt. For oss er det bare å ta imot.

Bertel Aasen