Det har lenge eksistert medlemmer av partiet Rødt i øyregionen. Disse har med spredte forsøk prøvd å markere Rødt sin politikk. Og vi har erfart at Rødt representerer en ny stemme, i tillegg til de politiske partiene som har eksistert her ute over lang tid.

Mange vil stille seg spørsmålet om vi trenger flere partier. Vårt svar er absolutt et ja. Det er mange diskusjoner som er fraværende slik det fungerer i dag. Og dette gjelder flere områder som for eksempel krig og generell utenrikspolitikk. I tillegg er arbeidslivsspørsmål og arbeidsfolks rettigheter er lite diskutert i det offentlige rommet.

Store saker som EØS er det lenge siden vi hørte noe spesielt om. Kvinnepolitikken og solidaritets arbeid funger godt på individnivå men er en liten del av det politiske arbeidet. I tillegg vil vi være opptatt av spørsmålet om privatisering, sentralisering, nedlegging av offentlige kontorer og kommunesammenslåinger.

Vi kommer til å bruke mye tid på fiske og landbruk. Begge er områder som for tiden er hardt presset. Noe som opptar oss svært er utviklinga når det gjelder økte klasseskiller i vårt samfunn. Dette er uheldig først og fremst for de som havner på det laveste trinnet, men også vårt samfunn kommer til å lide kraftig om den utviklinga vi ser i dag ikke blir snudd. For eksempel kan vi ikke akseptere den utviklinga vi ser når det gjelder våre velferdsordninger, spesielt hvordan dette gjør seg utslag for store grupper pensjonister.

Vi har politikere som godt sørger for seg selv men samtidig er villig til at andre grupper, som de rår over, taper kjøpekraft hvert år. Vi i Rødt vil aldri akseptere ei slik usolidarisk utvikling. For å kunne snu en slik utvikling vil vi trenge et sterkt parti med aktive medlemmer. Derfor blir en viktig del av vårt arbeide framover å drive medlemsverving med tanke på at vi skal få representanter inn i kommunestyrene både på Frøya og i Hitra ved neste kommunevalg.

Men det er ikke bare gjennom parlamentarisk arbeide politikk skal drives. En av våre store målsettinger er at vår deltakelse i politikken skal være basert på kunnskaper, og derfor vil vi drive mye med studiearbeid. Et politisk skolert folk kan du ikke behandle som det passer. Derfor oppfordrer vi så mange som mulig til å hive seg på for aktivt å delta i kommunepolitikken. Spesielt håper vi å kunne rekruttere ungdom slik at vi kan få bygd et eget lag for Rød Ungdom.

Vi håper på et godt samarbeid med øvrige partier her ute i øygruppen. Dette blir både spennende og ikke minst lærerikt. Kontaktperson er oppnevnt for Frøya er Steven Crozier og for Hitra er det Jann Krangnes. Ikke nøl, ta kontakt, ung som gammel.

Vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Leder i Rødt Frøya/Hitra