Bo- og driveplikt!

Bo- og driveplikt hvordan fungere det her på Hitra? Er det bare å søke om utsettelse etter utsettelse?

På Hitra er det mange gårdsbruk som er solgt til de som kun er interessert i Hjortejakt og det finnes også noen småbruk som er gått i arv og noen gårdsbruk er overført til fameliemedlem. Alle har bo- og driveplikt, men nei det blir søkt om fritakelse hele tiden. Noen gårdsbruk får støtte ,men det blir brukt tilbeitepusser på åker og eng. Noen er veldig flittig med beitepusseren før hjortejakta starter .Æ lure på om det ikke finnes noen kontroll angående dette i Hitra Kommune?

Tenkinus!