- Ingen blir hovedtrener. Vi har møttes mye alle fire,og har felles tankegang, sier Ola Vigdal, som sammen med Jan Morten Bjerkan, Stig R. Holmen og Frode Arntsen skal trene hitraseniorene.

I kveld har treningsgruppa på Hitra sin første trening. Et spillermøte i romjula viste at det er bra interesse for å være med. Ola Vigdal forteller at man også i år vil ha to treningsgrupper: ei på Hitra, og ei i Trondheim, for de som bor i Trondheimsområdet. Det ligger an til at det blir 10-12 spillere i hver av gruppene. Gruppa i byen skal trene sammen med Frøya FKs bygruppe.

Ola Vigdal sier at ambisjonene i første runde går på å skape et godt miljø.

- De sporstlige ambisjonene må komme etterhvert, og vil være mye opp til hva spillerne selv ønsker, sier Ola Vigdal.

Hitra FKs herrelag spiller i femtedivisjon kommende sesong.