- Alt for ofte ser vi at et virkemiddel i debatten er å hevde at motparten har onde hensikter

foto