Markering av Samefolkets dag i Den norske kirke denne uken.

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge.

Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble åpnet den sjette februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. Samenes nasjonaldag - sámi álbmotbeaivi (nordsamisk) - sáme álmmukbiejvve (lulesamisk) - saemiej åålmegebiejjie (sørsamisk) - ble feiret første gang i 1993. Den norske kirke har som mål at samenes nasjonaldag markeres i alle menigheter. I Frøya sokn kommer vi til å markere dagen under gudstjenesten i Titran kapell den 12. februar kl. 11:00.

Samefolket har gjennom historien måttet kjempe for sin kultur, språk, tradisjon og like rettigheter. Blant tradisjonene er reindriftsnæringen som er svært enestående i en bredere sammenheng. Og det er av reinkjøtt at festmaten lages på samefolkets dag.

Reinkjøtt er et smakfullt bidrag til matmangfoldet i Norge. De siste årene har reinkjøtt blitt stadig mer populært og etterspurt landet over. Reinkjøtt gir oss assosiasjoner med smaken av vidda der reinene beiter i villmark og preges av værforholdene. Naturlig beite, viltvoksende planter gjør at reinkjøtt inneholder helsefremmende fettsyrer, jern og mye mer. I tillegg forbindes reinkjøtt med en tilhørende historie om den samiske kulturen og språk. Reindrift, de samiske språkene og kultur hører sammen. Reindriftsnæringen er blant de avgjørende forutsetningene for at de samiske språkene skal leve videre.

Det er slik at språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør som forteller mye om hvor vi kommer fra og hvem vi er.

Det finnes flere samiske språk og alle er nært knyttet til samisk kultur. Og gjennom disse språkene vises mangfoldet innenfor den samiske kulturen. Samefolkets egen historie, egne tradisjoner, egen kultur, kunst og egne språk er en kulturskatt som beriker samfunnet i sin helhet.

Visste du at «på nordsamisk har man over 300 ord som omhandler snø, men det har blitt forsket på at sørsamisk har enda flere enn det? Det gjør sørsamisk til det språket i hele verden med flest snøord!»

Derfor er vi med på å bygge broer mellom mennesker og kulturer. Selve apostel Paulus var en slik brobygger i det han skriver i sitt brev til menigheten i Galatia:

«For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.» Gal 3,26-29

Samefolkets dag er en flott feiring av det samisk kultur og språk.

Og «Foreldrenes språk vil ofte være barnets morsmål – det man kan kalle hjertespråket».

Det er hjertespråket som kommuniserer varme, trygghet og omsorg.

Gratulerer med dagen! - Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) - Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk) - Lihkku beivviin! (nordsamisk).

Slavisa Jos

Sokneprest, Frøya.