Viser til oppslag fra Regjeringen.no der det varsles om å avikle Eldreombudet med virkning fra 1. juli 2023.

Derfor blir det også foreslått å redusere bevillingen med en mill.kroner for inneværende år som i et ledd i ei planlagt avvikling!

Pensjonistpartiet tar sterkt avstand i fra Regjeringens planer og retter blikket mot opposisjonen på stortinget om å mobilisere alle politiske krefter om at ikke dette dusteforslaget ikke blir vedtatt! Vi Pensjonister -  Trygdede finner oss ikke i at vi skal bli en salderingspost til regjeringen!

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra