- Forventing er et ord med mange følelser i seg

foto