- Hva vil politikerne med vann til alle innbyggerne?