Frustrerte passasjerer måtte stå igjen på kaia. - Vi sto bare og ristet på hodet