Jeg blir frustrert over at vurderingsevnen til trailersjåfører synes å ikke være tilstede i forhold til vinterføre.

Når denne evnen ikke finnes hos sjåførene, må oppdragsgiverne ta ansvaret. Trailere som står på kryss og tvers, noen på veg og andre i grøfter, er til hinder, og meget farlige doninger.

Forslag:

Sett opp en døgnkontinuerlig kontrollpost på Sandstad som alle trailere må innom. Gi pålegg om kjetting når dette er nødvendig.

Det er godt kjent hvilke vegstrekninger som er problematiske.

«Vanlige» vegfarende utsettes for livsfare samt at viktige ting stopper opp. Ambulanser, brannvesen og private avtaler på sykehus og leger.

Hvem skal betale?

Send regningen til transportørene. Tror også oppdragsgivere og forsikringsselskap tjener å unngå alle disse ulykkene og hendelsene.

Bjørn Mathisen