Måsøval fryktet massedød etter tørke. – En svært kritisk situasjon