Matavfallsposer fra Remidt

For en tid tilbake innførte kommunens renovasjonselskap ReMidt at også matavfall skulle sorteres å legges i egen renovasjonsdunk som ble tildelt husstandene.

Dette ser ut for oss fleste at det fungerer ganske bra. Men dessverre er posene ikke tette å det fører til at det siver fukt ut gjennom posen i dunken som er plassert på en strategisk plass på kjøkkenet som medføre lukt! Dette medfører at det må brukes en ekstra søppelpose i dunken som har en tett kvalitet. Dette blir også en ekstra kostnad for den enkelte husstand.

Har fått hendvendelser i fra flere husstander som har samme problem som meg og ber derfor ReMidt om å få løst dette problemet med nye poser av en annen kvalitet.

Ellers vil jeg gi ReMidt skryt for meget bra oppfølging av renovasjonen som jeg hvertfall registrer er meget bra her som jeg ferdes på Hitra.

Håper vi alle forsetter å hjelpe ReMidt med at renovasjonen i våre kommuner fortsatt skal fungere.

Mvh

Per Ervik, PP Hitra