- I den grad næringslivet bruker markedskroner, blir mye brukt på de globale USA-eide nettverkene Facebook og Google