I kveld holder vindkraftutbygger Sarepta informasjonsmøte om sine planer på Frøya. Men ennå er det ingen avtale mellom Sarepta og Frøya kommune på plass.

I 2005 inngikk Frøya kommune avtale med NTE/ Trønderenergi knyttet til planene som forelå om utbygging av 63 vindmøller på Frøya. Avtalen sa hvilke kompensasjoner kommunen og innbyggerne skulle for å la utbyggerne bruke frøyahauan.

Da kravet om ny folkeavstemming om vindkraft ble fremmet, var ett av argumentene for flertallet i kommunestyret som avslo ny avstemming, at man hadde en veldig god avtale.

Men Sareptas planer er ikke så omfattende som den opprinnelige utbyggingsplanen, og vindkraftselskapet mener derfor det må forhandles fram en ny avtale. Disse forhandlingene ble startet opp i august i fjor, og man er ennå ikke i havn. Heller ikke i kommunestyret torsdag vil det bli lagt fram noen avtale for politikerne å eventuelt godkjenne eller forkaste.

- Vi har et utkast til en avtale, men vi er ennå ikke i havn. Utkastet er ikke offentlig, og jeg kan ikke si noe om hva som ligger der, sier teknisk sjef Andereas Kvingedal i Frøya kommune, som regner med at det vil kreves mer enn ett møte til før forhandlingsutvalget til Frøya kommune eventuelt kommer til en enighet med Sarepta.

Frøya Fremskrittsparti var i forrige runde et ja-parti som gikk så langt at de ekskuderte medlemmer som i kommunestyret stemte nei til vindkraftutbygging. De har nå gjort årsmøtevedtak om at de kommer til å si nei til avtale med Sarepta hvis denne er vesentlig dårligere enn den forrige avtalen som ble gjort.