Slik blir menighetsrådene på Hitra de fire neste år