Onsdag denne uken fremmet FrP et forslag om å endre valgloven i Stortinget der det åpnes for å kunne stryke kandidater ved Fylkesting- og kommunevalg. Som lokalpolitiker og stortingsrepresentant mener jeg dette er en god og nødvendig ordning.

Dette vil gi velgerne større mulighet til å påvirke hvem som skal inn i kommunestyret eller fylkesting. Et annet argument for å gjeninnføre strykmuligheten er også at dette kan bidra til å skape et større engasjement og høyere valgdeltagelse.

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002, ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet mens man fortsatt kunne kumulere kandidater.

At FrP vil gjeninnføre stryking ved lokalvalg er et viktig bidrag for å styrke lokaldemokratiet. Det er en lite demokratisk ordning at velgerne kan gi personstemmer til kandidater man liker særlig godt, mens de man ikke liker, har immunitet mot velgernes meninger.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning fra 2009, skrevet på oppdrag fra Kommunaldepartementet, konkluderer langt på vei med at strykeordningen var en populær ordning som mange benyttet seg av.

Å stryke kandidater er et uttrykk for hva velgerne mener om kandidatene. Det at FrP nå vil åpne for stryking er en logisk konsekvens av at man alt har mulighet til å gjøre positive endringer på valglistene. Jeg håper alle partier ser viktigheten av å endre lovverket slik at det igjen blir en balanse i hvordan velgere kan påvirke i lokalvalg.

Sivert Bjørnstad

Stortingsrepresentant

Sør-Trøndelag FrP