Pensjonistforeningene i øyregionen på årsmøte for Trøndelag Pensjonistforbund.

Etter at den verste corona-bølgen sannsynligvis er over, kan vi etter hvert gjenoppta aktiviteter som har vært nedprioritert de siste to årene. I pensjonistforeningene både på Hitra og Frøya  kommer aktiviteter som månedlig dansekafe, sommerfest og medlemsturer. Begge pensjonistforeningene har i dag ca. 170- 180 medlemmer hver.

Pensjonistforbundet har slagord: TYDELIG -  STERK   -  SYNLIG både lokalt og sentralt.

For å synliggjøre oss vil vi derfor vise oss fram i lokalmiljøet og medlemsverving vil bli viet stor oppmerksomhet utover våren og sommeren. På landsbasis er vi vel 1.000.000  pensjonister, men kun 240.000 er medlemmer i pensjonistforeninger, så vi er optimistisk med tanke på å finne nye medlemmer.

Fysiske samlinger/årsmøter har vært frarådet de siste to årene både lokalt og sentralt, men i forrige uke avviklet Trøndelag pensjonistforbund sitt årsmøte på Scandic Hell med hele 110 delegater fra hele Trøndelag.

Blant delegatene fra Øyregionen møtte:

Åse Kristiansen, nestleder Frøya pensjonistforening

Egil Hestnes, nestleder Hitrapensjonistan

Albert Stålskjær, leder Frøya pensjonistforening

Jarle Pedersen, leder Hitrapensjonistan

Albert Stålskjær