Fv 713. Hvert år er denne veistrekningen. Nord og sør for Grefsnesvågkrysset i oppløsning. Dårlig grunnarbeid?

Mesta kommer med noen spader med sand, hva hjelper det?

Farten ble satt ned til 50 i fjor, hva hjelper det? Veien blir ikke bedre av det.

Hvor mye koster sanden som blir brukt på hullene i mange år opp imot at veien blir rustet opp med grunnarbeid og asfalt.?

La oss få asfalt.

Bjørg R. Bjørgvik