Hitra Høyre hadde medlemsmøte mandag 13. februar med tema «Hitra Høyres valgprogram for lokalvalget i år»

Engasjerte medlemmer møtte opp og vi fikk flere gode innspill til programmet for lokalvalget i år.

Elen Birgitte Hestnes var invitert til møtet og holdt et innlegg om demensomsorg og behov i forhold til aktivitet og behandling i Hitra kommune. Ett av flere viktige tema som kommer til å løftes fram i vårt valgprogram.

«Vi har fortsatt en vei å gå når det kommer til aktivisering av pasienter i denne gruppen, og nok tilgjengelige ressurser med riktig kompetanse» sier Elen Birgitte.

Vi gleder oss til valgkamp.

Sigrid Helene Hanssen

Ordførerkandidat Hitra Høyre