Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV og SP,  mener en storstilt privatisering av skolen vil føretil nedleggelser av tilbud og skoler i distriktet, forskjellsbehandling avskoler og en utvikling av A- og B-skoler.

- Jeg er veldig glad for at flertalleti fylkesutvalget sa tydelig nei til søknadene fra de private skolene i dag. Vier opptatt av den desentraliserte skolestrukturen skal bestå slik at elever kanbo lengst mulig hjemme og at næringslivet kan rekruttere lokalt. Men dette erbare starten. Vinner Høyre og FrP stortingsvalget 9. september står den offentlige skolen vi kjenner i dag for fall. Enstorstilt privatisering slik høyrepartiene legger opp til vil gå ut over denoffentlige skolen. Det er jeg i mot, sier fylkespolitikerne ogstortingskandidat for Arbeiderpartiet, Karianne Tung.

Dette er dagens vedtak

1. Trondheim Toppidrettsgymnas AS fårikke godkjenning, da kravene til særskilt tilrettelegging for idrett ikke ansessom dokumentert og for at dette vanskeliggjør satsingen på videregåendeopplæring i Saupstad.

Vedtatt med 4 stemmer fra AP, 1 fra SV og 1 fra SP. Stemte for godkjenning: 2 stemmer fra Høyre og 1 fra FrP

Lukas videregående skole får ikkeutvidet tilbudet ved skolen, da dette har uheldige konsekvenser for tilbudetved Malvik videregående skole og Trondheim – Øst. (Vedtatt med 8 stemmer fra AP,SV, SP, Høyre. 1 stemme fra FrP stemte for godkjenning)

3. Øya videregående skole får ikkeutvidet tilbudet, da dette har uheldige konsekvenser for tilbudet ved Melhusvideregående skole og Gauldal videregående skole. (Vedtatt med 6 stemmer fraAp, SV og SP)