Redningsskøyta på 186 oppdrag hittil i år. Her er oversikten

foto