For meg virker det helt merkelig at man ikke benytter anledningen til å få reist en skulptur av sagnfiguren Guri Kunna utenfor skolen. Sagnene er sterke fortellinger om kystfolkets virke på kysten, og når man i tillegg har har gitt de sammenslåtte skolene hennes navn, virker det ganske surrealistisk at man blokkerer denne muligheten ved å ta imot en annen skulptur.

Denne andre skulpturen kan sikkert plasseres ved Blått Kompetansesenter, eller andre steder. Den eneste plassen den ikke bør plasseres er ved skolen. Hvordan prosessen fram til eventuelt vedtak har foregått, vet ikke jeg, men jeg synes det må forlanges større åpenhet når det er snakk om å gi av det offentlige rom.Man har en slett merittliste fra før på Frøya, men en gang må man lære av sine feil!

Hans Anton Grønskag

Hans Anton Grønskag har laget flere skisser av hvordan han forestiller seg Guri Kunna. Foto: Picasa