Roy Angelvik fikk i helgen fornyet tillit. Sør- Trøndelag Frp hadde årsmøte og hitterværingen ble gjenvalgt som fylkesleder i partiet.

- Jeg er både ydmyk og stolt over å få en slik fornyet tillit, sier Roy Angelvik.

Han forteller at han også er svært fornøyd med det nye fylkesstyret, som nå har en høyere kvinneandel.

- Styret består av elleve personer, og seks av disse er kvinner. Dette er noe jeg er veldig stolt av. Sør-Trøndelag Frp er i så måte et foregangsfylke, forteller Angelvik.

Frøyværingen Olaf Reppe er etter årsmøtet blitt varamedlem i fylkesstyret og har en 6. plass på fylkeslista.

Hjertesaker

Som fylkesleder har Angelvik fokus på hele fylket, men han innrømmer at noen saker ligger hjertet nærmere.

- Som fylkesleder er jeg selvsagt opptatt av fylket som helhet, men det er ikke til å komme bort i fra at fremdriften av Lakseveien og Jøstenøya er blant mine lokale hjertesaker.

- Vi vil jobbe aktivt for å få Lakseveien ferdig tidligere, samt en reduksjon av antall bomstasjoner og lavere takster. Når det gjelder næringsparken på Jøstenøya vil generere svært mange arbeidsplasser. Boliger og samferdsel må på plass. Dessuten er ferja over til Møre aktuell å nevne.