Nå må vi få Eldsfjellet tilgjengelig for folk flest!

Siden vindmølleparken på Eldsfjellet ble etablert har det vært tanker og snakk om at dette området burde bli tilgjengelig for folk flest. For 5-6 år siden ble det jobbet med å få på plass en avtale med grunneierne og Vindkraftselskapet om å etablere en tilgang til området like ved toppen. Her skulle det være mulig å ha en parkeringsplass og fri tilgang til et stort område.

Det har ikke skjedd noe mere med dette, og nå er det på tide å få dette på plass. Med litt samarbeid mellom grunneierne som har vist seg velvillige så langt, bidrag fra Hitra kommune med å etablere P-plass, og vindkraftselskap om å få på plass ei enkel turhytte som kan være et utgangspunkt for turer i området, vil dette bli et attraktivt utfartsmål for både fastboende og turister.

På vinterstid er dette området enkelt å legge til rette for fine skiløyper når snøen legger seg og det er et utkikksplatå uten like. Det er nå feiret 10-årsjubileum for etablering av Vindparken, og det er nå på tide og bedre tilgjengeligheten og friluftsmulighetene for flere til dette området.

Dette er noe jeg også vil jobbe for å få på plass snarest.

Tom Skare/ordførerkandidat Hitra Frp