Næringsliv

Hitra Senterparti vil i perioden 2015 – 2019 jobbe aktivt for å forhindre at det blir innført generell eiendomsskatt i Hitra kommune.

Gjennom arealplanprosessen vil Hitra Senterparti arbeide for å tilrettelegge for bærekraftig vekst i havbruks- og reiselivsnæringa. Vi ønsker i tillegg også å prioritere annet næringsliv og fastboende i arealplana.

For å kunne tilrettelegge nødvendige arealer til næringslivet for fremtidig utvikling, ønsker Hitra Senterparti å jobbe for at det innføres kommunal produksjonsavgift i havbruksnæringa ut i fra slaktevolum. I tillegg vil vi jobbe for at vindkraftproduksjon blir underlagt ressursbeskatning på samme måte som i vannkraftkommuner.

Vi ønsker å ivareta kystkulturlandskapet gjennom aktiv beitebruk for å hindre gjengroing.

For at Senterpartiet skal kunne nå frem med dette i valg perioden har vi behov for at flest mulig gir oss sin tillit gjennom valget.

Bruk stemmeretten din.

Godt valg.

Hitra Senterparti

Lars Peder Hammerstad

Ordførerkandidat