Det er flott å være ungdom her på Hitra.

Naturen er vakker, og gir muligheter til både tur, jakt og fiske. Samfunnet er rimelig oversiktlig - og de fleste unge kjenner, eller vet om hverandre. Vi har tilbud om mange aktiviteter på fritida, men mange stoppes av kollektivtilbudet. Jeg har, med glede, sett at det planlegges å gjøre noe med dette. Likevel vil jeg skrive noen av tankene mine om akkurat dette, slik at de som skal ta beslutningene skjønner hvor viktig dette er for oss. Ønsket om et bedre kollektivtilbud er nemlig ikke mas fra bortskjemte ungdommer. Det meste av tilbudene foregår i Fillan. Dermed må man enten få foreldre eller andre til å kjøre og hente, eller bli igjen i Fillan etter skoletid. Dette siste kan føre til at ungdommer henger i sentrum i flere timer, uten noe fornuftig å gjøre. Mange får ikke være med på alt de ønsker, fordi de ikke har noen som kan kjøre dem. Fritidstilbudene er viktige plasser der vi kan møte venner og få være i aktivitet - og det trenger vi. Alle kan ikke bo i Fillan, og siden kommunen ønsker bosetting rundt i grendene, bør det være mulighet for å kunne ta buss utenfor skolebusstilbudet. Flere bussavganger vil være bra for flere grupper enn oss unge. Det skal fortsatt være godt å bo på Hitra. Et utvidet kollektivtilbud vil hjelpe til med det.

Det å kunne komme seg rundt selvstendig er essensielt for oss ungdommer for å kunne leve selvstendige liv.

Karl Brevik, leder HUR