Norges kyst og strandlinje fylles opp med søppel og avfall. Naturen blir forsøplet, dyr og fugler fyller magene sine med plast og avfall, og vi mennesker får også i oss dette når vi spiser fisk og sjømat. Fugl og fisk kan fanges i garn, og mennesker kan få sår og skader på stranda.

- Godt bidrag

– Å rydde stranden i ditt nærområde er et godt bidrag til et renere miljø. Vi håper flest mulig kan bli med å rydde, jo flere som hjelper til, jo bedre er det sier Vanja Gjelstenli, kommunikasjonsleder i HAMOS Forvaltning IKS.

Marin forsøpling er et voksende, verdensdekkende problem. Resultatet er geografisk utstrakt, uheldige konsekvenser for miljø, helse og økonomi. Man anslår at omtrent 15 % av den marine forsøplingen lander langs kysten.

Strandryddedagen

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet med mål om en ren kystnatur som alle kan ha glede av. I 2013 var det 10020 registrerte personer som ryddet. De brukte til sammen 16094 timer og samlet inn 115 979 kg med avfall. Dette var en kjempegod innsats!

I 2014 håper man på å kunne være enda flere som deltar og samler inn enda mer avfall. Ta med deg familie, venner, arbeidskolleger og bekjente og rydd stranden i ditt nærområde. Ditt bidrag vil gjøre Norge renere og tryggere for folk og dyr.

Rydd en strand: