Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting vil sette inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket. Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ønsker rekruteringskvoter på for eksempel torsk til ungdom som vil begynne med fiske.

Det bør vurderes om kommunene kan få tildelinger av kvotene som de kan bruke til utlån til ungdom. På den måten unngår man at kvotene blir solgt videre. Når ungdommene ønsker å slutte med fiske så skal kvotene leveres tilbake til kommunen.

De siste årenes fiskeripolitikk har gitt oss en utvikling mot færre, større fartøy. Fiskekvotene har samlet seg opp på færre hender. Pensjonistpartiet ønsker en debatt om hvordan man kan lage et system som kan sikre rekruttering til næringa. Vi trenger også et kvotesystem som premierer kystflåten, som fisker mest klimavennlig og tar best vare på fiskeressursene våre. Det er ikke mange unge fiskere som kan kjøpe både kvote og båt samtidig. Nåløyet er svært lite for unge fiskere

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting mener at fiskeri skal være en viktig vekstnæring i Norge i mange år framover, og forholdene må derfor legges til rette for det. Fiskerinæringen skal være garantist for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene og langs kysten. God fiskeriforvaltning er god distrikts-, sysselsettings- og sosialpolitikk. Pensjonistpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

Per Ervik 2.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag