Pensjonistpartiet har fått en rekke henvendelser fra reisende både fra Frøya og Hitra som har benyttet seg av dagens busstilbud til Orkdal sykehus i forbindelse pasientreiser.  Uten unntak går henvendelsene ut på misnøye med dagens ordning.

Tidligere gikk helsebussen innom Orkdal sykehus, men ved overgang til nytt selskap så har dette tilbudet falt bort. I dag går bussen via gamle E39, sorenskrivergården, Follo, Evjen for så å returnere tilbake via Orkdalsveien der den stopper på bussholdeplass. Derfra må pasientene ta seg videre inn til sykehuset noe som for enkelte kan være svært belastende.

Pensjonistpartiet er av den formening at det må være mulig å legge om dagens rute slik at bussen kjører innom Orkdal sykehus. Det bør være fullstendig unødvendig å ta en «strafferunde» om Fannrem når det allerede eksisterer en rundkjøring inne på sykehusets område. I tillegg vil jeg tro at denne «strafferunden» er en unødvendig stor kostnad for fylkeskommunen/busselskapet. Offentlig transport bør være tilrettelagt for brukerne og ikke omvendt.

Pensjonistpartiet oppfordrer HOK/rådmannen til å innkalle Helse Midt-Norge/fylkeskommunen/busselskapet for en drøfting med formål å få endret dagens ordning.

På vegne av Hitra Pensjonistparti

Jan E Handberg

Medlem HOK