Elevorganisasjonen raser om stipend: Forsterker forskjeller

foto