Elevorganisasjonen raser om stipend: Forsterker forskjeller