Et godt besøkt møte i regi av Hitra Høyre hadde som tema «Hva må til for at flere kvinner ønsker å delta aktivt i lokal samfunnsutvikling?».

Innledere var Frøya-ordfører Kristin Strømskag og Aimee Leistad, som er nestleder i Trøndelag Høyres kvinneforum.

I grupper ble det duskutere aktuelle mulige tiltak for at lokal politisk engasjement blir attraktivt for kvinner, og Hitra Høyre vil legge vekt på at dette følges opp av Høyres folkevalgte i Hitra kommune.

Sigrid Hanssen

Leder i Hitra Høyre