Forrige uke inviterte Hitra og Frøya FrP fylkestingsrepresentantene Maria Alseth og Tommy Skatland på besøk til Hitra og Frøya for å lære mer om en av landets aller viktigste næringer - den blå næringen

Den blå næringen har enorm betydning for både kommunen og for Trøndelag, og FrP mener det er viktig å sikre næringen forutsigbarhet og gode rammevilkår.

Laks fra kystkommunene er Trøndelags viktigste eksportvare. Den blå næringen bidrar imidlertid ikke bare til mat på bordet i alle deler av verden. Den skaper også arbeidsplasser, vekst og utvikling i kystkommunene. Dette ble tydelig under besøket på MOWI, som sysselsetter over 130 personer på sin fabrikk på Hitra. Dette er uvurderlige arbeidsplasser for kommunen.

Den blå næringen skaper også utvikling og vekst i næringslivet i kommunen. BEWI sitt anlegg på Hitra, som FrPs politikere fikk besøke, er eksempel på dette. BEWIs fabrikk ble opprettet for å levere oppbevaringskasser for fisk til omkringliggende oppdrettsbedrifter. Den blå næringen skaper dermed store positive ringvirkninger for næringslivet i kystkommunene.

FrP heier på den blå næringen på Hitra og Frøya, og mener det må legges til rette for at denne næringen kan fortsette sin vekst og utvikling i Trøndelag. FrP er derfor det eneste partiet på Stortinget som sa nei til regjeringens lakseskatt, og FrP ønsker å avvikle denne skatten. FrP mener det må sikres bedre rammevilkår for næringen, og sikre at denne næringen kan fortsette å utvikle seg i våre kystkommuner også i fremtiden.

Tom Skare (gruppeleder for Hitra FrP),

Bjørg Bjørgvik (leder av Hitra FrP),

 Olaf Reppe (gruppeleder for Frøya FrP)

Hege Vikaskag (leder for Frøya FrP)

Maria Alseth (fylkestingsrepresentant for FrP)

og Tommy Skatland (fylkestingsrepresentant for FrP)