Skeptisk til det nye bom-forslaget. Kan si ja, men da på ett viktig vilkår

foto