Noen knop og stikk gikk lekende lett, mens andre måtte øves mer på

foto