- Teoriprøven for motorvogn bør avlegges på skolen